Otimsan

The Edition Hotel Bodrum  • 15E940BD-E743-43CF-93F4-8CB245418D6C
  • 8E7A2917-E525-422C-83E5-86F78E5DAF60
  • 98244C15-87B9-4798-B293-290342A8054F
  • D30E8A1C-01C3-44F0-8D90-7F207BD324BD
  • D7649127-6FDD-444A-9315-AAE3DDEB4EAA
  • E46271CF-C38D-4117-A353-FA6CFEB26430
  • 34534BA0-3315-489A-96BE-1D0969BA816D
  • 476B557F-E751-4280-AD9C-DC573E16C1F6
  • 9531C40D-772B-495F-8F3B-256CD6B367A0-250x250
  • The Edition Hotel Bodrum

The Edition Hotel Bodrum

The Edition Hotel Bodrum

Tilkicik koyunda yer alan otel projesi 93 oda, toplantı salonları, balo salonu, barlar, restoranlar, spa ve fitness alanlarından oluşmaktadır.

EDITION Hotels markasının bir parçasıdır ve Marriott International ile Ian Schrager işbirliğinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Kapalı alanı yaklaşık 20.000 metrekare olup, 21 dönüm araziye yayılmıştır. Yapılar, 3 adet otel bloğu, 8 adet villa ve 7000 metrekarelik kapalı alana sahip sosyal tesis bloğundan oluşmaktadır. Arazi yapısından dolayı, deniz seviyesi ile otele giriş alanı arasında 42 metre kot farkı bulunmaktadır. Bütün odalar deniz manzarasına hakim olacak şekilde binalar kotlara yerleştirilmiştir.

Arazi doğal taş duvarları ile sınırlandırılmış olup, arazi içinde sadece golf arabaları ve yaya yolları ile ulaşım sağlanması planlanmaktadır. Bünyesinde bulunacak iskeleden zodiac botlar aracılığı ile denizden ulaşım da sağlanabilecektir.

Otimsan olarak nitelikli binaların görsel, tabela ve yönlendirmeleri için projelendirmeden montajına kadar çözümler sunuyoruz.

Yönlendirme tasarım projeleri, bir alanın veya yapının içinde veya dışında insanların dolaşımını kolaylaştırmak ve yönlendirmek için tasarlanan görsel ve fiziksel öğeleri içeren projelerdir. Bu tasarımlar, insanların bir yerden diğerine geçerken yönlerini bulmalarını sağlamak, belirli noktalara veya hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak ve genel olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılır.

Mimari alanların iyi bir şekilde gelişmesi için alan tasarımı önem taşır. Alan tanımlanması gereken bir mekandır ve eski çağlardan günümüze kadar geçen evrede hem kişisel hem toplumsal ilişkilerin iç içe geçtiği, kültürleri yansıtan alan tasarımları oluşmuştur. Günümüzde yönlendirme tasarımcısı kendine özgü iletişim, görsel ve sembolik dillerini çok çeşitli uygulamar ile birleştirerek ortaya kentsel ve mimari alanda görülen yönlendirme tasarım örneklerini çıkarmıştır.
Tasarımcılar ellerinde ki materyalleri ve tasarım güçlerini kullanarak mimari ve kentsel alanda projeler üretmeye başlamıştır. Bu yeni bir alan olan çevresel grafik tasarım kavramını yaratmıştır.

Yönlendirme, iletişim göndericiler ve alıcılar arasında gerçekleşen bilgi alışverişidir ve iletişim tasarımı bu eylemin hangi araçlarla ve nasıl yapılması gerektiğini planlar. İnsanlar ile mekanlar arasındaki iletişimin daha iyi sağlanması için yönlendirme tasarımı, yeni bir açılım olan çevresel grafik tasarım ve tabela tasarımı konusu oluşmuştur.

Yönlendirmeler, bir binanın karakterini oluşturur ve içeride ne olduğuna dair bize ipuçları verir. Yani pek fark etmesek de, çoğunlukla iki boyutlu üretilen bu nesneler bizim kararlarımızı etkiliyor.

Bir tabelanın malzeme kalitesi kadar, tipografik nitelikleri de önemlidir. Her yazı karakterinin farklı bir hissi vardır.

Anahtar kelimeler: Çevresel Grafık Tasarım, Yönlendirme, Yön Bulma, İşaretler, Bilgilendirme Tasarımları, Grafık Tasarım, İşaretleme Sistemleri,Yön Bulma Sistemleri, Mimari Grafik Tasarım, İç Mimari ve Grafik Tasarım

TEKLİF AL

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları