Otimsan

Ipeksoy Hotel • C8F393EE-0592-4FBF-9F49-2BDA77E375E5
 • 3C9E6194-CE4A-413B-AD8E-B2274DFD15CD
 • 31208664-A50F-4F35-9486-F4A6A83E35D5
 • EFE4F209-4655-483E-B70B-A1013D99FBC1
 • A456D17A-DF2C-4BC4-8D6B-E6F6292701DC
 • C4FFC452-5082-47D6-AA55-566B20CDE850
 • 3DE8EE6F-6FDE-4B0D-891C-D357B7E90380
 • F751D531-DE95-4233-B800-B75AEA8D39B8
 • 9EC59D41-C1FE-424E-892C-7554BFABB130
 • B1EC1C73-6089-49BF-8673-D0D305F8F37A
 • 2A36292C-5457-4EA8-84E3-3523E8D4E5E6
 • 9FC17660-CCAA-499F-8A9A-ED16198D0C3C
 • 58C4107F-93F5-428D-978F-8BEC17866818
 • 7F9E7DAE-9F32-4B2F-BD9F-FB0E80F9C6C4
 • 782C59EF-FD04-4431-BD50-68166CF91E91
 • DBD26C4A-3981-4023-B806-244748BDFBC9
 • 3B69B8C8-0A3D-4571-A697-337827FE6BA8
 • EA326BC8-14FA-4567-8945-D74343B053D4
 • 466257BE-6FFB-4B21-8BA2-582FC6030A9E
 • 3CA17AB1-E6C9-48BC-BE19-2B72FDDB53CB
 • E9BEB5B6-5B4C-4827-8518-1D76FC96E8BD
 • 5FD0D197-E9F3-47B3-9E6C-C8E15A6D65D1
 • 086F8754-8075-4092-9368-49219EC52538
 • FBAB9157-5C32-40DF-9012-9EE9F9A90C15
 • A89D95B7-D55D-43A9-AC7E-054519F2D0FA
 • A69459EB-826D-4EA4-B49C-1A30A1A28C84
 • BC869F52-5ADA-42E0-AC60-69B88B4FCC41
 • B1C83FEA-71B5-4751-9F96-5137AFFECD1C
 • 5E2B483F-56E2-4790-9BA2-DC5EEDFE528A
 • 51FDC3BC-E320-41D0-A804-AE4E100151AE

Ipeksoy Hotel

İpeksoy Hotel

İpeksoy Hotel kurumsal kimliğine uygun olarak tasarlanan, üretilen ve yerleştirilen iç ve dış yönlendirme tabelalarıdır.

İpeksoy hotel tasarımı ve üretimi Otimsan tarafından yapılmış, yerleştirilmiştir. Otimsan olarak nitelikli binaların görsel, tabela ve yönlendirmeleri için tasarımdan montajına kadar çözümler sunuyoruz. Projenin büyüklüğüne göre kapsamlı bir proje paketi oluşturuyoruz.

Sizde hoteliniz için benzer bir çalışma isterseniz lütfen bizimle temasa geçiniz.

İpeksoy Hotel Tabela ve Yönlendirme tasarımı ve üretimleri

Mimari alanların iyi bir şekilde gelişmesi için alan tasarımı önem taşır. Alan tanımlanması gereken bir mekandır ve eski çağlardan günümüze kadar geçen evrede hem kişisel hem toplumsal ilişkilerin içiçe geçtiği, kültürleri yansıtan alan tasarımları oluşmuştur. Günümüzde yönlendirme tasarımcısı kendine özgü iletişim, görsel ve sembolik dillerini çok çeşitli uygulamar ile birleştirerek ortaya kentsel ve mimari alanda görülen yönlendirme tasarım örneklerini çıkarmıştır.
Tasarımcılar ellerinde ki materyalleri ve tasarım güçlerini kullanarak mimari ve kentsel alanda projeler üretmeye başlamıştır. Bu yeni bir alan olan çevresel grafik tasarım kavramını yaratmıştır.

Yönlendirme, iletişim göndericiler ve alıcılar arasında gerçekleşen bilgi alışverişidir ve iletişim tasarımı bu eylemin hangi araçlarla ve nasıl yapılması gerektiğini planlar. İnsanlar ile mekanlar arasındaki iletişimin daha iyi sağlanması için yönlendirme tasarımı, yeni bir açılım olan çevresel grafik tasarım ve tabela tasarımı konusu oluşmuştur.

Bireyler, kendine özgü demografik, sosyal ve kültürel özelliklere sahiptir. Dahası önceki deneyimlerinin bireysel tecrübelerine ve kendi kişisel, duygusal yeteneklerine sahiptir. Ek olarak, karmaşık ortamları ilk kez kullananların sinirlilik veya kaygılarını unutmamak gerekir. Kullanıcıların çevreye duyarlı olma ve çevrede hareket etme ve istenen hedeflere ulaşma becerilerinde farklılıklar vardır.

İyi bir yönlendirme, yeni bir kullanıcı yabancı bir ortama her girdiğinde ortaya çıkan gereksinimlerine yanıt verir, yolculuğun başlangıcından, istenen hedefe başarılı bir şekilde ulaşma yolunda rehberlik sunar.

Anahtar kelimeler: Çevresel Grafık Tasarım, Yönlendirme, Yön Bulma, İşaretler, Bilgilendirme Tasarımları, Grafık Tasarım, İşaretleme Sistemleri,Yön Bulma Sistemleri, Mimari Grafik Tasarım, İç Mimari ve Grafik Tasarım, Çevresel Grafık Tasarım, Yönlendirme, Yön Bulma, İşaretler, Bilgilendirme Tasarımları, Grafık Tasarım, İşaretleme Sistemleri,Yön Bulma Sistemleri, Mimari Grafik Tasarım, İç Mimari ve Grafik Tasarım

 

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları