Otimsan

Yerleştirme

Yerleştirme

Yerleştirme
Yönlendirme yerleşimi ile Kullanıcı Yolculuğunu İyileştirme

Nereye gitmek istediğinizi bildiğinizde, oraya nasıl gideceğiniz önemlidir. Kendi başınıza gitmeniz veya birinden yardım istemeniz gerekip gerekmediği veya yol boyunca kaybolmanın bir sonucu olarak geç kalıp kalmadığınız önemlidir. İyi yönlendirme, kullanıcıların istedikleri yere, mümkün olduğunca kolay ve sezgisel olarak gitmelerini sağlar. Bilmedikleri ortamlarda gezinirken insanlara en iyi deneyimi sunar. Hem insan davranışının hem de fiziksel alan algımızı etkileyen faktörleri göz önüne alır.

Yönlendirme yerleşimi

Bireyler, kendine özgü demografik, sosyal ve kültürel özelliklere sahiptir. Dahası önceki deneyimlerinin bireysel tecrübelerine ve kendi kişisel, duygusal yeteneklerine sahiptir.  Ek olarak, karmaşık ortamları ilk kez kullananların sinirlilik veya kaygılarını unutmamak gerekir. Kullanıcıların çevreye duyarlı olma ve çevrede hareket etme ve istenen hedeflere ulaşma becerilerinde farklılıklar vardır. İyi bir yönlendirme yerleşimi, yeni bir kullanıcı yabancı bir ortama her girdiğinde ortaya çıkan gereksinimlerine yanıt verir, yolculuğun başlangıcından, istenen hedefe başarılı bir şekilde ulaşma yolunda rehberlik sunar. Bir yönlendirme tasarımı iyi yapıldığında, bunu kabul etme eğiliminde oluruz.

İyi Tasarım; kalite, basitlik, tutarlılık, uyum ve algılama kolaylığı göz önüne alınarak, düzenleyerek ve yerleştirerek elde edilebilir. İyi Yönlendirme ideal olarak sezgimizi tetiklemeli ve bilinçsizce davranışlarımıza ve hareketlerimize yön vermelidir. Gelişen, yaşanan ortamlarda kullanıma göre aşırı yük veren karmaşıklığa nasıl tepki verdiğine, bu karmaşıklığın etkilerinin nasıl çözüm üretileceğine ve bu bilgiyle uyum sağlayan stratejilere nasıl dönüştüğüne dair sağlam kanıtlar temelinde düşünüp, bazen tekrar geliştirmek gerekebilir.

Hasip özbudun nisan 2020

Tekrarlar…

Yönlendirme ideal olarak sezgimizi tetiklemeli ve bilinçsizce davranışlarımıza ve hareketlerimize yön vermelidir.

bazı ortamların aşırı yük veren karmaşıklığa nasıl tepki verdiğine, bu karmaşıklığın etkilerinin nasıl çözüm üretileceğine ve bu bilgiyle uyum sağlayan stratejilere nasıl dönüştüğüne dair sağlam kanıtlar temelinde düşünüp, geliştirmek gerekir.

Yönlendirme ideal olarak sezgimizi tetiklemeli ve bilinçsizce davranışlarımıza ve hareketlerimize yön vermelidir.

bazı ortamların aşırı yük veren karmaşıklığa nasıl tepki verdiğine, bu karmaşıklığın etkilerinin nasıl çözüm üretileceğine ve bu bilgiyle uyum sağlayan stratejilere nasıl dönüştüğüne dair sağlam kanıtlar temelinde düşünüp, geliştirmek gerekir.

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları