Otimsan

Tasarım Süreci

Tasarım Süreci

Tasarım süreci

Yönlendirme tasarımı, diğer tüm tasarım disiplinleri gibi bir problem çözme sürecidir. Mükemmel bir sonuç elde etmek için bu süreç hem öz yansıtma hem de bütünsel bir inceleme ile temellendirilmelidir.

Basit bir ifadeyle, sürecimiz şöyle devam eder:

 

  • Kabul et Sorun sürecin başlangıcı olur.
  • Analiz Et Doğru soruları sorarak araştır ve sorunu çöz.
  • Tanımla Başlıca konular ve hedeflere ulaşmak için neler var?
  • Strateji Hedeflerimize ulaşmak için farklı vizyonlar nelerdir?
  • Tasarım Açık, keşif ve yinelemeli bir süreç.
  • Belge Çözümün kapsamlı ve ayrıntılı bir açıklaması.
  • Değerlendirme Uygulanan çözüm vizyonu ne kadar iyi karşıladı?

 

En iyi sonuçları elde etmek için iki farklı tasarım ekibi oluşturuyoruz. Strateji & Tasarım Ekibi vizyon ve konsept tasarımını geliştirirken, Tasarım Geliştirme Ekibi detaylı tasarım ve kapsamlı dokümantasyonu tamamlayan vizyonu uygular.

Yönlendirme tasarım projeleri uzun ve karmaşık olabilir ve genellikle yeni bir büyük otel gibi daha büyük bir projenin parçasıdır. Gerçek anlamda süreç, projenin ve diğer katılımcıların özel talep ve protokollerine uyarlanır.

Bizim için bu, beynin her iki tarafı için de çalışıyor ve süreç boyunca sürekliliği sağlayan Proje Lideri ile birlikte iletişim kuruyor.

Strateji ve kavramlar net bir vizyona dayandırılmalıdır, ancak nihai sonuç kapsamlı ve doğru bir şekilde uygulanmalı ve projenin ve tüm kullanıcıların pragmatik ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Ayrıca, Otimsan genellikle daha büyük bir danışman ekibinin bir parçasıdır. Bu, diğer proje disiplinlerinin anlaşılmasını gerektiren bir işbirliği süreci olabilir. Bir ekip üyesi olarak, projeyi teslim etme ve tüm projeyi destekleme görevimizi yerine getirme konusunda köprü görevi görürüz.

Analiz aşamamızın kritik en önemli parçası Kullanıcı Deneyimini anlamaktır. Son kullanıcıların algılarını ve ihtiyaçlarını ne kadar iyi anlarsak, yön bulma stratejisi o kadar etkili olur.

hasip özbudun 2019

 

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları