Otimsan

TABELA İLE KİRLETMEK

TABELA İLE KİRLETMEK

TABELA İLE KİRLETMEK

Kirlilik denince akla ilk önce toprak, su, hava ve gürültü kirliliği gelmektedir. Oysa önemi gittikçe daha farkedilir hale gelen ve insanları psikolojik ve ruhsal yönden etkileyen fakat diğer kirlilik çeşitleri kadar farkedemediğimiz, üstelik zamanla alıştığımız bir kirlilik çeşidi de tabela kirliliğidir.

Tabela kirliliği bellekte olumsuz grafik simgeler bırakan düzensiz biçimlemelerin tümüdür.

İmar yönetmeliklerinde tabela kirliliği ile ilgili hiçbir konuya değinilmemiştir. 

Denetimin sorumluluğu yerel yönetim ve meslek odalarına verilmektedir. Yapılan düzenlemelerin yetersizliği; düzenlemenin sadece tabela boyutları ve boyuta bağlı olarak vergileriyle ilgili kısımları kapsaması gecekondu tabelacılığını doğurmuştur.

Çarpıcı renk kullanımı, boyutta büyüklük, olabildiğince fazla tabela kullanımı ve yanar/döner saçmalıklarla akılda kalıcılık yarışı yaşanmaktadır.

Oysaki biçim, renk, doku, ışık, ölçü, malzeme, adet ve oran bakımından görsel karmaşa yaratan bu durum algıda seçiciliği azaltmakta ve dolayısıyla tabelanın esas amacı olan akılda kalıcılığı işlemez hale getirmektedir.

Kanunlarımızda, geçmişimize gösterdiğimiz saygı ile oluşturduğumuz “Anıtlar Kurulu” benzeri bir “Görsel Kurul” oluşturmalıyız. kurallar oluşturmalı, proje ve önceden onay mekanizması kurulmalı ve denetimler yapmalıyız. Yaşadığımız bu tabela keşmekeşini mutlaka bir düzene oturtmalıyız.

2019 haziran – Hasip Özbudun

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları