Otimsan

İçerik

İçerik

İçerik

Lujo Hotel Bodrum

Yönlendirme tasarımı ve yerleştirmesi Otimsan tarafından yapılmış ve proje paketi haline getirilmiştir.

Otimsan olarak nitelikli binaların görsel, tabela ve yönlendirmeleri için tasarımından montajına kadar çözümler sunuyoruz. Yapının büyüklüğüne uygun kapsamlı bir tasarım paketi oluşturuyoruz.

Sizde benzer bir çalışma isterseniz lütfen bizimle temasa geçiniz.

Lujo Hotel Bodrum yolbulma yönlendirmeleri

Bodrum sahilinde yer alan otel projesi 450 oda, toplantı salonları, balo salonu, barlar, restoranlar, spa ve fitness alanlarından oluşmaktadır.

90 dönümlük bir arazi üzerine kurulan ve 20’den fazla oda tipine sahip otelde, ‘A la Carte All Inclusive’ konseptinde hizmet vermektedir.

Lujo Hotel Bodrum tabela ve yönlendirme tasarımları

Mimari alanların iyi bir şekilde gelişmesi için yönlendirme tasarımı önem taşır. Alan tanımlanması gereken bir mekandır. Yönlendirme tasarımcısı olarak kendimize özgü iletişim, görsel ve sembolik dilleri çok çeşitli malzeme ve uygulamalar ile birleştirerek ortaya mimari alanla uyumlu ve işlevsel yönlendirme tasarım örneklerini çıkarma hedefindeyiz.

Yönlendirme, iletişim göndericiler ve alıcılar arasında gerçekleşen bilgi alışverişidir ve iletişim tasarımı bu eylemin hangi araçlarla ve nasıl yapılması gerektiğini planlar. İnsanlar ile mekanlar arasındaki iletişimin daha iyi sağlanması için yönlendirme tasarımı, çevresel tasarım, tipografi ve tabela tasarımı konusunda otimsan uzmanlaşmıştır.

Logo herhangi bir şirketin grafik görüntüsünü sürdüren önemli desteklerden biri olsa da, nitelikli bir bina için diğer mimari unsurlar senaryoda daha baskındır. İyi bir yönlendirme tasarımı bütünün kavramsal duygusunu arttırmaya yardımcı olur.

Tabelalar, yönlendirmeler, uyarı işaretleri, numaralandırmalar, duvar dekorları… bir yapının imajını birleştirerek algısını pekiştirmeye yardımcı olan bileşenlerdir.

Görüntüye güç vermek ve bu tamamlayıcı tipografik öğeleri geliştirmek için tasarıma önem veriyoruz. Tasarım aşaması mimari ve grafik kavramının ortak olgunlaşma sürecinin bir parçasını oluşturur. Tasarım, farklı değerlerle oynama ve uyum sağlama olanaklarını araştırır.  Tasarımda, form, malzeme, ölçeklendirme, kalınlıklar, tipler ve iletişiminde bütünün görüntüsünün yer aldığı ailenin tipoloji ve grafiklerinin sunulduğu bazı örnekler bulunmaktadır.

Otimsan olarak Kullanıcı dostu, mimari ile uyumlu ve çekici yönlendirme ve yol bulma tabelaları tasarlamayı hedefliyoruz. Etkililik ve tasarım el ele gitmelidir.

İşimiz süreçleri kontrol etmek ve bilgileri açıkça sunmaktır. tabela ve yönlendirmeler müşterilerinizin deneyimini geliştirecektir.

Yönlendirme ve işaretlemeler yapı ile aynı dili konuşmalıdır.

Çevresel Grafık Tasarım, Yönlendirme, Yönlendirme tasarımı, Yön Bulma, İşaretler, tabela, uyarı işaretleri, tabela tasarımı, Bilgilendirme Tasarımları, Grafik Tasarım, İşaretleme Sistemleri, Yön Bulma Sistemleri, Mimari Grafik Tasarım, İç Mimari ve Grafik Tasarım, yolbulma, wayfinding, sign, signage, Çevresel Grafik Tasarım

İçerik

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları