Otimsan

Hastaneler de yönlendirme sistemleri

Hastaneler de yönlendirme sistemleri

Bir bina içersinde yönlendirme panelleri ile İletişim o ülkede yaşayan insanların kültürü, geleneksel ve sosyal yapısı ile dil bilgisi ile ilgili aynı zamanada evrensel olmalıdır. Özellikle sağlık sektöründe verilen hizmetleri sembollerle anlatmak oldukça zordur. Son yıllarda Türkiye de hem devlet tarafında hemde serbest yatırımlar tarafında hızla gelişen sağlık sektörü son derece modern yapılarıda beraberinde getirmektedir. Gittikçe boyutları büyüyen hastane projelerinde doğru yönlendirme sistemleri ve semboller uzmanlar tarafından işletmelerin kurum kimliklerine uygun bir şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Hastanelere hergün %35 ila %40 arasında yeni insanın girdiği düşünülürse yönlendirmenin önemi ve kazandıracağı verimlilik daha dikkate değer olacaktır. Ziyaretlerin ve ayakta tedavilerin 30dk yı geçmediği düşünülürse tüm yönlendirme sisteminin çok daha anlaşılır ve göz önünde olması şarttır. Tasarım yapılırken hasta ve ziyaretçilerin yanında mutlaka doktorlar ve diğer hastane personelide düşünülmelidir. Kullanılacak semboller ergonomik, çok sade, kolay anlaşılır ve uygun büyüklükte olmalıdır, yazı karakterleri mesafelere göre okunaklı, panel sistemi ise mutlaka moduler olmalıdır. Odalar sistematik olarak numaralandırılımalı, büyüklük yada okunabilirlik numara, sembol ve yazı sırası ile olmalıdır

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları