Otimsan

Gökada Suites • 65FD90DB-F7C7-48C1-AD06-8D05BEE870C9
 • E8D46894-906B-4F4A-B475-1403AE7AADB8
 • 2AC49413-8681-4BF1-8CA6-EB58329D2B94
 • 0D98C5FD-1E90-4187-98B2-24BB4FEF5D41
 • AC56C87C-E53F-48B0-AF81-6E08AD684E40
 • 14783152-32F1-4311-A58B-4E51853891D5
 • 954B40D3-BAFA-4E03-B59E-FE295EC54304
 • 75F09B2B-D9DD-47F1-8D94-3E735F612523
 • A16E0AD4-1F67-4A4B-82A4-0ED20704C6EF
 • 46960CA3-4F58-4122-B779-4654B79444E2
 • EB8078F4-9219-4CDB-936E-3579B5ADAC63
 • EE3F8C25-966E-4798-94E4-F5B28AFA01CC
 • C44C22BA-FB22-4413-B57F-5C0848249BB2
 • FB91410E-D335-4458-8F15-D57C023C87B1
 • 0C0777EE-B0F3-4C18-9F4D-D95EC7C004CB
 • 54A07838-BB0B-453B-BC15-C6F00F7C3B3E

Gökada Suites

Gökada Suites

Göktürk de bulunan İçerisinde 78 daire ve çeşitli tesisler bulunan Gökada Suites in Tabela ve yönlendirme tasarımları Otimsan tarafından yapılmıştır.

Gökada Suits Projesi Akro Yapı tarafından yapılmış bir projedir

Yönlendirme tasarım projeleri, bir alanın veya yapının içinde veya dışında insanların dolaşımını kolaylaştırmak ve yönlendirmek için tasarlanan görsel öğeleri içeren projelerdir. Bu tasarımlar, insanların bir yerden diğerine geçerken yönlerini bulmalarını sağlamak, belirli noktalara veya hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak ve genel olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılır.

Yol işaretleri, yönlendirme panoları, tabelalar ve semboller gibi görsel öğeler kullanılarak bilgilerin doğru bir şekilde iletilmesi sağlanır. Bu tasarımlar, yol kavşakları, binaların içi ve dışı, kamusal alanlar gibi çeşitli mekanlarda kullanılabilir.

Yönlendirme tasarımında renkler, şekiller ve malzemeler, insanların dikkatini çekmek, farklı bölgeleri veya rotaları ayırt etmek ve yönlendirmeleri daha anlaşılır hale getirmek için stratejik olarak kullanılır.

Mimari alanların iyi bir şekilde gelişmesi için alan tasarımı önem taşır. Alan tanımlanması gereken bir mekandır ve eski çağlardan günümüze kadar geçen evrede hem kişisel hem toplumsal ilişkilerin iç içe geçtiği, kültürleri yansıtan alan tasarımları oluşmuştur. Günümüzde yönlendirme tasarımcısı kendine özgü iletişim, görsel ve sembolik dillerini çok çeşitli uygulamar ile birleştirerek ortaya kentsel ve mimari alanda görülen yönlendirme tasarım örneklerini çıkarmıştır.
Tasarımcılar ellerinde ki materyalleri ve tasarım güçlerini kullanarak mimari ve kentsel alanda projeler üretmeye başlamıştır. Bu yeni bir alan olan çevresel grafik tasarım kavramını yaratmıştır.

Yönlendirme, iletişim göndericiler ve alıcılar arasında gerçekleşen bilgi alışverişidir ve iletişim tasarımı bu eylemin hangi araçlarla ve nasıl yapılması gerektiğini planlar. İnsanlar ile mekanlar arasındaki iletişimin daha iyi sağlanması için yönlendirme tasarımı, yeni bir açılım olan çevresel grafik tasarım ve tabela tasarımı konusu oluşmuştur.

Anahtar kelimeler: Çevresel Grafık Tasarım, Yönlendirme, Yön Bulma, İşaretler, Bilgilendirme Tasarımları, Grafık Tasarım, İşaretleme Sistemleri,Yön Bulma Sistemleri, Mimari Grafik Tasarım, İç Mimari ve Grafik Tasarım.

: Çevresel Grafık Tasarım, Yönlendirme, Yön Bulma, İşaretler, Bilgilendirme Tasarımları, Grafık Tasarım, İşaretleme Sistemleri,Yön Bulma Sistemleri, Mimari Grafik Tasarım, İç Mimari ve Grafik Tasarım.

 

TEKLİF AL

Referanslarımız

Çalıştığımız markalardan bazıları